Dippilomaasi

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Ger van Elk, Symmetry of Diplomacy, 1975, Groninger Museum.

Dippilomaasin (jecha Giriik δίπλωμα, hiikansaa biyyoota biraa wajjin waliigaltee uumuu) ogummaa fi muuxannoo marii bakka bu'oota biyyootaa gidduutti gochuuti. Yeroo baayyee jechi kun dippilomaasii addunyaalessaa ibsa, kunis hariiroo addunyaalessaa dippilomaatota olaanoo gidduutti dhimma daldalaa, nageenyaa, waraanaa, diinagdee, aadaa, qilleensaa, fi mirga namaarratti mari'atani.