Daldala Garbaa Arabaa

Wikipedia irraa
Karaa Daldala Garbaa Afrikaa keessaa Gurguddaa Bara Giddu-galeessaatti.

Daldalli garbaa Arabaa garbummaa biyyoota Arabaa keessatti fayyadamaa turani, keessumattuu Dhiha Eeshiyaa, Kaaba Afrikaa, kibba-baha Afrikaa, Gaanfa Afrikaa, fi kutaa Yuurooppi muraasa keessatti (kan akka Iberia fi Sisilii) bara bittaa Arabaatti jalqabee hanga jaarraa 19ffaatti kan turedha. Daldalli kun gabaa garbaa Giddu-gala Bahaa, Kaaba Afrikaa fi Gaanfa Afrikaa irratti xiyyeffata. Garboonni kun sanyii, sabaa, fi amantii adda addaa keessaa kan dhufani turan.