Jump to content

Dagabaasa

Wikipedia irraa

Dagabaasa jechuun gocha dachee biyya tokkoo babal’isuun ummata biyya biraa jala galchuudha. Koloneeffannaa jechuun irra caalaa jaarraa 15ffaa hanga 20ffaatti yeroo biyyoonni Awurooppaa Afrikaa, Ameerikaa Kaabaa fi biyyoota Eeshiyaa to’achaa turan jedhamee ibsama. Xaaliyaan yeroo tokko lama Itoophiyaa koloneeffachuuf yaaltee, gootonni qabsoo du’aa sabboontota Habashaa keessatti du’an. Alaabaan bilisaan akka balali'u taasisan.