D

Wikipedia irraa

D, ykn d, qubee afraffaan qubee Laatiin, qubee Ingiliffaa ammayyaa, qubee afaanota Awurooppaa dhihaa biroo fi kanneen biroo addunyaa guutuu keessatti fayyadama. Maqaan isaa Afaan Ingiliffaatiin <i id="mwNQ">dii</i> (dubbifama /ˈ d iː / ).

Hiiroogiliifii Gibxiibalbala, qurxummii
Fiinqee


Afaan GiriikiiDelta
EtruscanD
LaatiinD
O31
K1
K2
Latin D