Category:Tarree namootaa

Wikipedia irraa
Gara kallatti ce'i Gara barbaadutti ce'i

Oromiyaa keessa Namoota bebbeekamoo hedduutu jira. Namootni kunis Hojii gosa garagaraa hojjechuun beekamuu. hojiileen kuninis biyya ofii gabroomfataa irra eeguun (gootummaa) isa tokkodha.Qabsawootni oromoos biyya isaanii oromiyaa akkasumas Oromummaa isaanii jechuunis Afaan, Aadaa, Seenaa, Amantii fi duudhaa isaanii tiksuuf kan wareegaman hedduudha. Isaan keessaa muraasa yoo ilaallu; Abiishee Garbaa (goota baddaa Horroo), Abdiisaa Aagaa ,Taaddasaa Birruu, Agarii Tulluu, Jaarraa Abbaa Gadaa, Waaqoo Guutuu, Elemoo Qilxuu, Husseen Bunee, Maammoo Mazzamir, Dabaloo Gannaa, Dagaa Horroo, Geetachoo Lammeessaa, Araarsaa Asabaa, Milkoo Gadaa, Alamuu Qixxeessaa, Baaroo Tumsaa, Guddinaa Tumsaa fi kkf wareegama lubbuu warreen kaafalaniidha. Kanneen amma ammatti mana hidhaa keessatti dararama jiran keessa muraasni; Baqqalaa Garbaa, Mararaa Guddinaa, Olbaanaa Leellisaa, Addisuu Bullallaa fadha.

Ramaddiin kun ammatti fuulota ykn miidiya ofkeessaa hin qabu.