Category:Qabsoorratti warra wareeggaman

Wikipedia irraa

Fuulota ramaddii "Qabsoorratti warra wareeggaman" jala jiran

Waliigala 5 keessaa Fuulotni 5 armaan gadii ramaddii kana keessa jiru.