Category:Jimma

Wikipedia irraa

Ramaddiiwwan jalee

Ramaddiin kun ramaddii armaan gadii qofa qaba.

A

Fuulota ramaddii "Jimma" jala jiran

Ramaddiin kun fuula armaan gadii qofa qaba.