Category:Jaappaan

Wikipedia irraa

Ramaddiiwwan jalee

Ramaddiin kun ramaddii armaan gadii qofa qaba.

 

Fuulota ramaddii "Jaappaan" jala jiran

Waliigala 2 keessaa Fuulotni 2 armaan gadii ramaddii kana keessa jiru.