Jump to content

Category:Ispeen

Wikipedia irraa

Ramaddiiwwan jalee

Ramaddiin kun ramaddii armaan gadii qofa qaba.

C

Fuulota ramaddii "Ispeen" jala jiran

Ramaddiin kun fuula armaan gadii qofa qaba.