Category:Infobox templates

From Wikipedia
Jump to navigation Gara barbaadutti ce'i
'
Maqaa dhalootaa {{{Maqaa dhalootaa}}}
Guyyaa dhalootaa {{{Guyyaa dhalootaa}}}
Cuuphamuu {{{Cuuphamuu}}}
Guyyaa bade {{{Guyyaa bade}}}
Haalii badii {{{Haala badii}}}
Guyyaa du'aa {{{Guyyaa du'aa}}}
Sababa du'aa {{{Sababa du'aa}}}
Reeffi kan argame {{{Reeffi kan argame}}} Iddoo awwaalaa {{{Iddoo awwaalaa}}}
Siidaa {{{Siidaa}}}
Bakka jireenyaa {{{Bakka jireenyaa}}}
Lammummaa {{{Lammummaa}}}
Maqaa masoo {{{Maqaa masoo}}}
Saba {{{Saba}}}
{{{Lammummaa}}}
Barnoota {{{Barnoota}}}
Ogummaa {{{Ogummaa}}}
Bara hojii {{{Bara hojii}}}
Employer
Dhaabbata {{{Dhaabbata}}}
Bakka bu'aa {{{Bakka bu'aa}}}
Kan ittiin beekkamu {{{Kan ittiin beekkamu}}}
Hojii beekkama {{{Hojii beekkama}}}
Magaalaa jireenyaa {{{Magaalaa jireenyaa}}}
Miindaa {{{Miindaa}}}
Qabeenya {{{Qabeenya}}}
Dheerina {{{Dheerina}}}
Ulfina {{{Ulfina}}}
Sadarkaa {{{Sadarkaa}}}
Kan isa duraa {{{Kan isa duraa}}}
Kan bakka bu'e {{{Kan bakka bu'e}}}
Dhaaba Siyaasaa {{{Dhaaba Siyaasaa}}}
Sochii siyaasaa {{{Sochii siyaasaa}}}
Mormaa {{{Mormaa}}}
Miseensa boordii {{{Miseensa boordii}}}
Amantii {{{Amantii}}}
Denomination
Himannaa Yakkaa {{{Himannaa yakkaa}}}
Adabbii yakkaa {{{Adabbii yakkaa}}}
Haala yakkaa {{{Haala yakkaa}}}
Haadha/Abba manaa {{{Haadha/Abba manaa}}}
Michuu {{{Michuu}}}
Ijoollee {{{Ijoollee}}}
Warrasaa {{{Warrasaa}}}
Fira {{{Fira}}}
Maatii {{{Maatii}}}
Badhaasa {{{Badhaasa}}}
Kabajama {{{Kabajama}}}
Mallattoo {{{Mallattoo}}}
Weebsaayitii {{{Weebsaayitii}}}

}}

This category currently contains no pages or media.