Jump to content

Category:Fiinlaandi

Wikipedia irraa

Ramaddiiwwan jalee

Ramaddiin kun ramaddii armaan gadii qofa qaba.

Fuulota ramaddii "Fiinlaandi" jala jiran

Ramaddiin kun fuula armaan gadii qofa qaba.