Category:Aanolee Wallagga Dhihaa

Wikipedia irraa

Fuulota ramaddii "Aanolee Wallagga Dhihaa" jala jiran

Ramaddiin kun fuula armaan gadii qofa qaba.