Category:Aanolee Baalee Bahaa

Wikipedia irraa

Fuulota ramaddii "Aanolee Baalee Bahaa" jala jiran

Waliigala 2 keessaa Fuulotni 2 armaan gadii ramaddii kana keessa jiru.