Jump to content

Biyya lafa qofaan marfamte

Wikipedia irraa

biyya buufata galaanaa hin qabne yookiin buufata galaana maleettii jechuudha. Biyyoota 44 fi bulchiinsota gamisaa 4 tu laandilookidii dha ykn buufata galaana maleeyyiidha.