Jump to content

Biriyoofaayitoota

Wikipedia irraa
Marchantia, fakkeenya liveerwootii ykn Elama tiruu (Marchantiophyta) .
Fakkeenya moosii (Bryophyta) lafa bosona Broken Bow, Oklahoma keessatti argamu

Biriyoofaayitasii ykn saaphuyyoowwan sanyiifi tishuu vaaskulaarii hin qaban. Biqiltoota sadarkaa gadii ta’anii kanneen lafarra jiraatanii dha. Halluu magariisa waan qabaniif adeemsa footoosinteesisiin nyaata isaanii ni qopheeffatu. Biqilsaaphuyyeewwan iddoo jiidhiinsa qabuufi gaaddisa jala filatu. Fakkeenyi isaanii biqiltoota moosisii(saaphuyyee) fi liivar woortii(elama tiruu)dha.

Biqiltootni saaphuyyoo gosa biqiloota qummeen/dhukkeen walhormaata saalaa gaggessanii fiaddaan citiinsaan ykn quxa(gemma) omishuun.

Bidoolee[gulaali | lakkaddaa gulaali]

Biraayofaayitoonni bakka jireenyaa adda addaa keessatti argamu. tempireechara adda addaa (arktiik qorraa fi gammoojjii ho’aa), olka’iinsa (sadarkaa galaanaa hanga alpaayinii), fi jiidhina (gammoojjii goggogaa hanga bosona roobaa jiidha qabu) keessatti guddachaa argamuu danda’u. Biraayoofaayitoonni bakka biqiltoonni vaaskilaayizeeshinii ta'an hin dandeenyetti guddachuu danda'u sababiin isaas soorata biyyee irraa fudhachuuf hundee irratti waan hin hirkatamneef . Biraayofaayitoonni dhagaa fi biyyee qullaa irratti jiraachuu danda’u.

Wabiiwwan[gulaali | lakkaddaa gulaali]