Jump to content

Biriiliyeemii

Wikipedia irraa
Biriiliyeemii

iddo bu'een keemikaalaa biriiliyeemii gabatee piriyoodii keessatti Be dha. Lakkoofsi atoomikaa isaa 4 dha.