Biqiltoota

Wikipedia irraa

Biqiltoonni lubbu qabeeyyii keessaa tokko yoo ta'an iddoo tokko gara biraatti dandeettii socho'uu hin qabana.

Maqaa Biqilootaa afaan oromoon