Biikarii

Wikipedia irraa

Biikariin ykn aflaakni meeshaa dhangala’aa ho’isuufi keessa tursiisuuf yookaan ol kaawwachuuf nu gargaaruudha.

Biikiroota safara adda addaa qaban