Jump to content

Bashannana

Wikipedia irraa

Bashannanni hojii yeroo boqonnaa ofii hojjatani. "Fedhiin bashannanaaf waan ta'e hojjachuu" fedhii bu'uuraa xinsammuu fi qaamaa ilma namaati. Hojiin bashannanaa yeroo baayyee gammachuuf, dinqisiifachuuf, ykn ittiin bo'aaruf jecha hojjatama.