Jump to content

Baquu

Wikipedia irraa
Kiyuuboonni bubbee baqfaman adeemsa fiyuushinii agarsiisu.

Baqsuu jechuun anniisaa hoo’aatti fayyadamuun jijjiirama faalkaa jajjaboo irraa gara dhangala’aatti taasifamu jechuudha. Yeroo jajjaboon tokko baqu anniisaan itti dabalamuu humna harkisa jajjaboo sanaa gargar diiguuf oola. Jajjaboo → Dhangala’aa Fakkeenya: Cabbii→ Bishaan