Baay’isuu

Wikipedia irraa

Baay'isuun qooyyaba bu'ura herregaa lakkofsota walii galaa lama waliin baay'isuun lakkofsa haaraa uumuuf nugargaaru dha. Fkn, 3x2=6. Mallattoon baay'isuu x dha. Al tokko tokko mallattoo tuqaa (.), uurjii (*) ykn cuftuu akka baay'isuutti ni fayyadamna. Fkn a fi b waliin baay'isuuf, a x b = a. b=a * b=(a)(b) fayyadamuu dandeenya.

Mallattoo baay’isuu.