Jump to content

Baankii

Wikipedia irraa

Baankiin ykn Manmaallaqni ykn Mancallaan dhaabbata horcalleessaa(finance) tajaajila horcalleessaa adda addaa, keessumaa liqii, qusannaa, fi kaffaltii kennuudha.Akkasumas dhaabbata daldalaa kamiyyuu tajaajila horcalleessaa bal’aa isaaf barbaachisu ni kenna.Baankonni “dhaabbilee maallaqa fudhatanis” jedhamee hiikama akka kuufamaatti, gaaffii kuufamtoonni isaanii akka baasan, liqii akka kennan ykn Atooteeffama (invastimantii) godhan kabajuu.”kuufama dabalataa »