Baakkoo

Wikipedia irraa

Magaalaan Baakkoo Godina shawaa lixaa(shawa dhihaa)tti daandii magaalaa Finfinneef Naqamtee wal qunnamsiisu irratti argamti.Magaala guddoo Aanaa Baakkoo tibbee yoo taatu magaalonni kanneen akka Shobokaaf Tibbees aanaa kana keessatti argamu. yeroo weerara Xaaliyaanii magaalaan Baakkoo mana barnootaafi kiliinika fayyaa misiyoonota Siwidiniin bara 1948 dhaabbate qabdi. bara 1967tti immoo tajaajila bilbilaa kan argatteefii bara 1961tti manni barnootaa qaroo dhabeeyyii Finfinneetii gara magaalaa kanaatti akka dabarfame seenaan magaalittii ni mul'isa.[1] giddugalli qorannoo qonnaa baakkoo bara 1968tti dhaabatee.[2] akka odeeffannoo Ajeensii staatiksii gidddu galeessaa 2005tti(A.L.A),Baakko baay'ina uummataa 18,641 kan qabduufi isaan keessaa 9,370 dhiira yeroo ta'an 9,271 dubara/ttoota.[3]

Bara 1928 ALI akka hundoofte ni himama.

  1. "Local History in Ethiopia" The Nordic Africa Institute website (accessed 2 March 2009)
  2. EARI list of research centers Archived 2009-04-23 at the Wayback Machine. (accessed 30 April 2009)
  3. CSA 2005 National Statistics, Table B.4