American Gangster

Wikipedia irraa

American Gangster kan jedhamu crime film 2007 yoo ta'u kan barrefames Steve Zaillian yoo ta'u, kan direct kan godhee (video akkami akka kasanni kan himmu) immo Ridley Scott jedhama. Filmiin kuni starotta akka Denzel Washington fi Russell Crowe ofii kessa qaba. Washingtoniin akka Frank Lucas (nama Manhattan kan drug Heroin biyya biraa kan awwalla wataderotta Amerikaa Vietnam War dhuffani kessa dhoksunni gara Amerikaatti dabarsa). Crowe'iin immo akka Richie Roberts (detective hojji Luca's dhabuu hojjatu) ta'e hojjatte. Filmiin kuni New York kessatti kan hojjatame yoo ta'u American Gangster filmiin kuni November 2, 2007 ba'a.