Alnixaaq

Wikipedia irraa

Alnitak, saqqii gaadduu jedhamuunis kan beekamu sirna urjii sadii kan urjiilee halluu cuqullisa sadii urjii Orion keessatti argaman irraa hojjetamedha . Qaama Orion's Belt jedhamuuti. Urjii gosa O9 baay'ee hin argamne Aduu caalaa dachaa 20 guddaadha .