Aljebraa

Wikipedia irraa

Aljebraa ykn Hurgunjaa (jecha Arabiffaa al-jebr jedhurraa dhufe hiikaansaas "reunion of broken parts" kan jechuun gunjaa'uu(gamtoomuu ) Hurraa ) damee herregaa ball'aa keessaa, tiyoorii lakkoofsaa, ji'oomeetirii fi qaaccessuu dabalatee, tokkodha. Aljebraan haala waliigalaan qorannoo mallattoowwanii fi seera mallattoowwan ittiin hujeessaniiti, kunis herreega hunda walitti fidee kan tokko taasisudha.