Aljebraa

Wikipedia irraa

Aljebraa (jecha Arabiffaa al-jebr jedhurraa dhufe hiikaansaas "reunion of broken parts") damee herregaa ball'aa keessaa, tiyoorii lakkoofsaa, ji'oomeetirii fi qaaccessuu dabalatee, tokkodha. Aljebraan haala waliigalaan qorannoo mallattoowwanii fi seera mallattoowwan ittiin hujeessaniiti, kunis herreega hunda walitti fidee kan tokko taasisudha.