Al Nassr FC

Wikipedia irraa
Al Nassr kutaalee hojii socho'an
</img>Kubbaa miillaa</br> (kan dhiiraa) .
</img>Kubbaa miillaa</br> (kan dubartootaa) .
</img>Kubbaa miilaa</br> (kan dhiiraa) .

Kilabii Kubbaa Miilaa Al Nassr ( Template:Lang-ar : نادي النصر السعودي ; Naṣr jechuun Injifannoo jechuudha ) kilabii kubbaa miilaa piroofeeshinaalaa Sa'udii Arabiyaa yoo ta'u teessoo isaa Riyaad godhate . Waxabajjii 24 bara 1955 kan hundeeffame yoo ta'u, kilabichi taphoota dirree isaa irratti taphatu Al-Awwal Park . Halluun mana isaanii keelloo fi buluu gadi fagoo yoo ta’u, halluun fagootti immoo halluu diimaa dukkanaa’aa dha.

Al Nassr kilaboota Sa'udii Arabiyaa keessatti milkaa'ina guddaa qaban keessaa tokko yoo ta'u, waancaa ofiisaa 28 injifateera. Sadarkaa biyya keessaatti kilabichi waancaa Pro League kudha saddeet, King Cup ja'a, waancaa Crown Prince's sadii, waancaa Federeeshinii sadii, fi waancaa Super lama injifateera. Sadarkaa idil-addunyaatti bara 1998 waancaa mo'attoota waancaa Eeshiyaa fi waancaa Suuper Eeshiyaa lamaan isaanii iyyuu fudhachuun dachaa seena qabeessa Eeshiyaa argataniiru, bara 2023 ammoo waancaa Shaampiyoonsi Kilaboota Arabaa injifataniiru. Al Nassr waancaa kilaboota GCC lamas injifateera.