Al Hilaal SFC

Wikipedia irraa
Al Hilal kutaalee hojii socho'an
</img>Kubbaa miillaa</br> (kan dhiiraa) .
</img>Kubbaa miillaa</br> (kan dubartootaa) .

Kilabii Kubbaa Miilaa Sa'uudii Al Hilaal ( Template:Lang-ar : نادي الهلال السعودي ), salphaatti Al Hilal jedhamuun kan beekamu kilabii ispoortii hedduu ogummaa qabu yoo ta'u, teessoo isaa Riyaad, Sa'udii Arabiyaa keessa jira. Gareen kubbaa miilaa isaanii Liigii Ogeessota Sa'udii irratti dorgoma . Afaan Arabaatiin Al Hilal jechuun ji'a Ji'aa jechuudha . Kilabii Eeshiyaa keessatti faayame yoo ta'u, waancaa ofiisaa 66 injifateera. Al Hilal akkasumas waancaa ardiilee baay'ee Eeshiyaa keessatti galmeessuun rikoordii qaba, akkasumas waancaa Liigii Piroofeeshinaalaa 18 galmeessisuun rikoordii qaba.

Waxabajjii 16 bara 1957 kan hundeeffame Al Hilaal erga bara 1976 hundeeffamee kaasee bara dorgommii hunda irratti hirmaatan sadii keessaa tokko.

Walumaagalatti Al Hilaal dorgommii dachaa irratti waancaa ofiisaa 68 injifateera,

Dorgommii biyya keessaatiin waancaa Liigii Piroofeeshinaalaa 19, waancaa Gonfoo Prinsi 13, waancaa Federeeshinii Sa’uudii torba, waancaa mootii kudhan, waancaa Suuper sadii rikoordii, akkasumas waancaa Hundeessaa Sa’uudii .

Ardii irratti, Al Hilal waancaa Konfedereeshinii Kubbaa Miilaa Eeshiyaa saddeet injifateera — Shaampiyoonsi Liigii AFC bara 1991, 2000, 2019 fi 2021, waancaa mo'attoota waancaa Eeshiyaa bara 1997 fi 2002, fi waancaa Suuper Eeshiyaa bara 1997, 2000 . Adoolessa bara 2009tti Al Hilal IFFHS tiin Kilabii Eeshiyaa cimaa Jaarraa 20ffaa jedhamuun badhaafame.

Akka idil-addunyaatti Al Hilal waancaa kilaboota addunyaa FIFA irratti taphoota dachaa taphateera, Waancaa Kilaboota Addunyaa bara 2022 irratti lammaffaa ba'aniiru .