Agaw

Wikipedia irraa

Namoonni afaanicha dubbatan irra caalaan isaanii Naannoo Amaaraa 'Godina Agaw Awii keessa jiraatu , garuu naannoolee adda addaa Godina Matakkal Naannoo Beenishaangul-Gumuuz keessatti hawaasni afaan kana dubbatan jiru . Hanga yeroo dhiyootti, Kunfal, afaan Kibba Agaw kan biraa kan naannoo Dhiha Haroo Xaanaatti dubbatamu , afaan addaa ta’uun shakkamaa ture. Amma afaaniin Awngiitti dhihoo ta’uun isaa kan mul’ate yoo ta’u, loqoda afaan sanaa ta’ee ramadamuu qaba.