Afrikaa Dhihaa

Wikipedia irraa

Afrikaan Dhihaa jechuun naannawa Afrikaa Lixaa jechuudha. Naannoo Afrikaa Lixaa akka ibsa

Mootummoota Gamtoomanitti  biyyoota 17 dha. Isaanis: Beeniin, Burkiinaafaasoo, Keeppi Verdee, Gaambiyaa, Gaanaa, Giinii, Giinii-Biisaawu, Ayivoorii Koosti, Laayibeeriyaa, Maalii, Mooriitaaniyaa, Niijer, Naayijeeriyaa, Seenegaal, Seeraaliyoon, Toogoo, Seenti Heelenaa,  Aseenshinii fi Tiriistaan Daa Kuuniyaa

Baay'inni ummata Afrikaa Dhihaa bara 2018tti miiliyoona 381 tilmaamame. Akka 2017tti dubartii 189,672,000 fi dhiira 192,309,000 dha. Naannichi baay'ina ummataafi diinagdeedhaan guddina ariifachiisaa ardii Afrikaa keessatti agarsiisaa jira. | Bal'ina = 5,112,903 km² (1,974,103 sq mi) ( 7ffaa ) | Baay'ina Ummataa = 381,202,440 (2018 tilm.) ( 3ffaa ) 381,981,000 (dubartii: 189,672,000; dhiira: 192,309,000 (2017 tilm.) | Tuuta'insa ummataa

= 49.2/km² (127.5/sq mi)

| Mootummaa = Afrikaa Dhihaa | Biyyoota = Biyyoota birmaduu (11) Beeniin Burkiinaafaasoo Keeppi Verdee Gaambiyaa Gaanaa Giinii Giinii-Biisaawu Ayivoorii Koosti Laayibeeriyaa Maalii Mooriitaaniyaa Niijer Naayijeeriyaa Seenegaal Seeraaliyoon Toogoo Seenti Heelenaa, Aseenshinii fi Tiriistaan Daa Kuuniyaa bulchiinsa Ingiliziiti.