Afaan libidoo

Wikipedia irraa

Afaan Libidoo afaan maatii kushitikii kan maatilee gurguddaa afaanota Afro-Eshitic kan Itoophiyaa keessatti dubbataman dha.