Afaan koonsoo

Wikipedia irraa

Afaan konsoo afaan maatii kushitikii kan maatilee gurguddaa afaanota Afro-Eshitic kan Itoophiyaa keessatti dubbataman dha.