Afaan kambaataa

Wikipedia irraa

Afaan kambaataa afaan maatii kushitikii kan maatilee gurguddaa afaanota Afro-Eshitic kan Itoophiyaa keessatti dubbataman dha.