Afaan Kunfaalii

Wikipedia irraa

Afaan kunfaalii afaan maatii kushitikii kan maatilee gurguddaa afaanota Afro-Eshitic kan Itoophiyaa keessatti dubbataman dha.