Afaan Buusaa

Wikipedia irraa

Afaan Buusaa afaan maatii kushitikii kan maatilee gurguddaa afaanota Afro-Eshitic kan Itoophiyaa keessatti dubbataman dha.