Worku jifara

From Wikipedia
Jump to: navigation, search

Afaan oromoon yeroo katabuun yeroo akka yakkaatti ilaalamu hedduun aarsa kanfalaniiru-hanga lubbuu itti dhabuutti, dhalootni har'a immoo ga'ee guddaa taphatu qaba. Hundumarra afaan oromoo karaa sayinsawaa ta'een dhiyaachun ga'ee keenyadha. Anis warquu jifaaraas nama afaan oromoo gama saayinsii fi tekinoolojin guddachuu qaba jedhe amanu keessa isa tokko. Kanaaf guddina afaan oromoof uummanni oromoo murteessa tahuun kamii ol hunda hubatamu qaba.