Thach Sanh (seenaa walaloo) .

Wikipedia irraa
Siidaa Thach Sanh Phu Quoc keessatti Bofa lolu

Thach Sanh (石生) maqaa seenaa walaloo Veetnaam Nom yoo ta'u, bifa heksaagoonaaliin barreeffame, dhuma jaarraa 18ffaa fi jalqaba jaarraa 19ffaa keessa barreessaa maqaan isaa hin ibsamneen dhalatee fi namootaan gosoota hedduudhaan odeeffameedha. Thach Sanh fakkii nama gaarii, farda, amanamaa ta'ee jira, Ly Thong ammoo fakkii nama hamaa, haxxummaa fi araada qabuu aadaa Veetnaam keessatti.

ilaalcha waliigalaa[gulaali | lakkaddaa gulaali]

Walaloo Thach Sanh yoo xiqqaate 3tu jira, hundi isaanii bifa heksaagoonaaliin, garuu sadarkaan aartii walqixa miti. Version kun jechoota baay'ee bal'aa fi bal'inaan naanna'an kan qabu yoo ta'u, caqasoota heksaagoonaalii 1,812 fi walaloo 2 mata duree qaban (tokko afaan Chaayinaatiin, inni kaan ammoo Nom) dabalatee. Maxxansi maxxanfame inni durii ammallee maxxanfamee jiru bara Duy Tan 6ffaa (1912) ture. Qabiyyeen seenaa walaloo Thach Sanh fi sheekkoo maqaa walfakkaatu qabu baayyee wal fakkaata, garuu walaloo sun booda dhalate.

Seenaan Thach Sanh gosa oduu durii falfalaa keessaa tokko yoo ta'u, seenaa baayyee beekamaa Kibba Baha Eeshiyaa keessatti argamu keessatti argama, kunis gosa "Gootni adurree (ykn ogre) ajjeesa bareedina baraara" jedhudha. Laa’os keessatti seenaa akka Xin Xay jedhamutu jira; Sanxenky, Thach Sanh Kaamboodiyaa keessatti saroonni cicciree; Ramayana biyya Hindii keessatti; Intala rifeensa urgooftuu qabdu, Mootonni Taayilaandi lamaan wal lolan...