Tarree kitaabota asoosama

Wikipedia irraa
Gara kallatti ce'i Gara barbaadutti ce'i

Seenaa hundeeffama magaalaa Baabbichaa Magaalaan Baabbichaa magaalaa guddoo aanaa Liiban Jaawwii yoo taatu akka ragaan manguddootaafi barreeffama irraa argame ibsutti A.L.I bara 1946 hundoofte. Magaalaan kun magaalaa guddoo Oromiyaa kan taate magaalaa Finfinnee irraa 176 KM fi magaalaa guddoo godina Shawaa Lixaa magaalaa Amboo irraa 48 KM kallattiin lixaaniifi magaalaa guddoo aanaa Calliyaa magaalaa Geedoo irraa 17 KM kallatti bahaan fagaattee argamti.