Qarqarsa Salpha

Wikipedia irraa

Kaneen Asii gadii jiraan kan yerro barresitaan fayyadamu dandetanii dha

Kan hanga amma barrefaman ilaluuf kana banii.
Kan harra katabamanii ilaluuf fuula dura.
Yoo qarqarsa asii irratti hin argamne irratti gafii qabataan administrator kan ta'e DEiif barressaa

Template:-

Tajajilla Kan Barresitu Kan Argattu
Yerro hunda ni hojjatta
Barrefama Dagalchuu

''dagalchuu''

dagalchuu

Barrefama Gurratessu

'''Gurracha fi Furdaa'''

Gurracha fi Furdaa

Dagalchu fi Gurrachessu

'''''Dagalchu fi Gurrachessu'''''

Dagalchu fi Gurrachessu

Gara Birra Demmu

(Wikipedia kessatti)

[[Maqaa fulla]]
[[Maqaa fulla|barrefama mullatuu]]

Maqaa fulla
barrefama mullatuu

Garra Mataa duree birra gessu

#REDIRECT [[MD Jijjiru]]

MD Jijjiru

Fulla Alla

(to other websites)

[http://www.fakkena.org]
[http://www.fakkena.org barrefama mullatu]
http://www.fakkena.org

[1][dead link]
barrefama mullatu[dead link]
http://www.fakkena.org[dead link]

Firmaa Waan gotte
yokan fulla dubii faramu

~~~~

Maqaa fayyadama kankee 00:41,
30 Fulbaana 2023 (UTC)

Kunii kan hojjatuu jalqaba sarara irratti qofaa
Mataa duree

Bakkii fulla kessa ademuu nama qarqaru (table of content) ofiin midhafama, kunis yoo mataa duree afur barrefama tokko kessatti yoo qabatee.

== Level 1 ==
=== Level 2 ===
==== Level 3 ====
===== Level 4 =====
====== Level 5 ======

Level 1[gulaali | lakkaddaa gulaali]

Level 2[gulaali | lakkaddaa gulaali]

Level 3[gulaali | lakkaddaa gulaali]

Level 4[gulaali | lakkaddaa gulaali]
Level 5[gulaali | lakkaddaa gulaali]
Bulleted list

* Tokko
* Lama
** Lama tuqa tokko 2.1
* Sadii

  • Tokko
  • Lama
    • Lama tuqqa tokko
  • Sadii
Number list

# Tokko
# Lama
## Lama tuqqa tokko
# Sadii

  1. Tokko
  2. Lama
    1. Lama tuqqa tokko
  3. Sadii
 
Boksii

[[Image:Wiki.png|thumb|Caption text]]

Caption text