Portal:Aartii Oromoo

Wikipedia irraa
Gara kallatti ce'i Gara barbaadutti ce'i

Aartiin humna saba tokkooti . Aartii keessatii qabsoo garagraatuu gaggeeffama . yeroo hedduu dhaloonnii amma jiru kun Aartii kan ofii isaa dhiiseetuu Aartii saba biraa Hordofuu filata . aartii saba biraa maaliif hordofa jechuu kootii miti garuu dursa kan ofii guddisuun dirqamadha jechuufani . akka fakkenyaatii yeroo garagaraa Aartii Afaan oromoon qophayanifi Afaan amaran qophayan irraati garagartumma guddaatu jira innis yeroo hedduu akka ammayyuummatii of ilaaluun aartii kana irra caalaatti kan Afaan amaariffaan qopheeffamuu ilaaluuf onnatama kanafuu irra deebinee of haa yadannuu of haa barruu Aartiin humnadha meeshaa waranaa caalaa garbuummaa eddooti kan godhudha.