Jaawuda drangon

Wikipedia irraa
(Jaawuda irra kan qajeele)
Red Dragon akka symbolii walesitti fudhatamu dha

Dragon iin bineensa lubbu qabu kan yaddan ni jirra jedhame yadattamu, akkasumas gudda fi serpent jabba yokan reptile "magic" yokan "spirit" (afura) qabbu jedhame yaddatama. Bineensotti yaddan qoffa bekkamani kan ammalla fi fakki dragonii qaban bayyetti jirru.

Gossa dragonotta yaddan ni jirru jedhamani kan bekkamani