Help:Contents/Nama Birran Wali-Barressu

Wikipedia irraa

Beksisaa: Namaan walii barressu danda'uf nami barressu fi nami barrefamuf accountii qabachuu qaba. Accountii qabachuuf immo e-mailii qabachuu qabdu

  • Akkam akka account banaan bekuuf Accounti Ban kan jedhuu bani.
  • Fuula fayyadatama kankee akka fedhii ketiit midhagsu ni dandetta, haa ta'u malee namii si baressu akka danda'u tasisuu qabda.

Namaan walii barressun bayee salpha dha. Ergaa accountii kanketiin sentee bodaa dubii kiyya kan jedhuu tuqii. Yoo ergaa homaa hin qabanee ergaan homaa hin mulatuu.

Nama Barressu[gulaali | lakkaddaa gulaali]

Nama barressuf maqaa-fayyadatama nama sunii bekuu qabda, akkasumas fuula suni hunda dubisuun bakki kamiin akka barressu dandettu si tasisuu gargari bafachuu qabda. Fakkenaf maqaa-fayyadatama kiyya irratti, anii fuula adda ta'ee barresitotaaf qopheserra. Kanaas ilaluuf accountii kiyya DE kan jedhuu banii, ergaa dubistenni bodaa immoo User talk pagen na barresuf kana bana.... kan jedhutti jiraa. Suni immo gara fuula itti barresu dandetanit isaan gessa.

Ergaa Dubbisuu[gulaali | lakkaddaa gulaali]

Yoo ergaa qabatee ergaa kankee dubisuuf salphatti dubii kiyya kan jedhuu tuqxee argachuu ni dandetta.