Help:Contents/Barressu Jalqabu

Wikipedia irraa
Gara kallatti ce'i Gara barbaadutti ce'i

Kitaabota Afaan Oromoo keessaa yeroo jalqabaaf gara Afaan Amaaraatti hiikamee maxxanfame kitaaba NUMAANIYAAdha. Barreessaan kitaaba kanaa Yuunbarsiitii Wallaggaatti barsiisaafi barreessaa, akkasumas gulaalaa kitaabota hedduu kanta'e Fedhasaa Taaddasaa Guutaati. Afaan Amaaraatti hiikee kanbarreesse immoo Habtaamuu Addunyaa jedhama. Kitaaba kanas maqaa ORMAANIYAA jedhee hojjete. Kun seenaa boonsaafi nama gammachiisudha.

Horaa Bulaa! Taarikuu Xannaa irraa Tole numaaniyaani jechuun maali?