Jump to content

Heellee

Wikipedia irraa

Abdurhmaan Maamoo Weellisaa Warra Baalee Haranna

Akka aadaa Harargeetti, yeroo shamarreen tokko heehrumtu, dubartoonni walitti qabamuun sirba heellee sirbuudhan geggeessuu. Yeroo qorii naqatanii ishee dubbisuuf deemanis akkasuma heellee sirbaa dhaqu.[1]
  1. Heelleen, Harargeetti yeroo cidhaa sirbamu 'laaffataa jira', dhihootti kan baname: Muddee 08, 2017