Jump to content

Qaqabattuu (Tentacle)

Wikipedia irraa
Qurxummii cuttlefish kan tentacles 2 fi harka 8 qabu

Qaqabattuun caasaa dheeraa adda addaa kan socho’aa ta’e kan yeroo baay’ee naannoo mataa ykn afaan bineeldoota (akka jellyfish ykn sea anemone) kan argamuu fi keessumaa miireeffachuu ykn qabachuuf kan oolu dha.