Jump to content

Dagaa

Wikipedia irraa

Oromoo Dagaan hidda Afran Qalloo keessaa tokko yoo tahu gosoota Huumee, Noolee fi Jaarsoo of keessaa qaba. Huumeen kan Laga Laaftoo fi Faafam gidduu jiraatu. Magaalan guddoon isaani Gursumi. Nooleen kan baha Dirree Dhawaa fi kaaba Harar jiraatu. Jaarsoon kan fiixa kaaba-bahaa Oromiyaa keessa jiraatu.