Jump to content

Basakkaa

Wikipedia irraa
(Basakkaa(Twilight) irra kan qajeele)
Basakkaa yeroo (astronomical) barii fi aduun bahuu gidduu jiru, ykn aduun lixuu fi (astronomical) dusk gidduu jirudha.

Basakkaa jechuun ifa ifa aduutiin qilleensa gubbaa keessatti faca'uudhaan uumamudha, yeroo Aduun dayeessa gadi jirtu, kunis qilleensa gadii fi fuula lafaa ibsa.

Magaalaa xiqqoo gammoojjii Mojave keessatti argamtu keessatti dukkana siviilii
Galgala nautical Basakkaa Haroo Ontaariyoo, Kanaadaa irratti