Awadaay

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Awadaay jachuun maqaa nama wadaay ja'amu irraadhufe.Namticha tokkootu dura mukha jalataa'ee jima qamahuture maqaan isaa wadaay ja'ama". ichirra fuudhamteeti maqaan Awadaay baafamte. Awadaay lafa Oromiya keesa baha Oromiyati argamti.magaalan isiti aantuus bahar adaree yokin harar dhihaan haramaya fii dirredhawaadha.Ummani awadaay kesa jiraatu ummata lakkofsaan guddaati. garuu daldali magala sankesa deemu daldala jimaati. jiraatoni magala Awadaay kesa jiraatan umma dhiirafi dubartiin saani dalaganii maallaqagodhu. Biyya Oromiya keesa bakka maallaqni guddinaan irraa galu, ammalle bakki mootumman gabi gudda irragalfatu magala awadaayi.Magalan Awadaay bara 1991 egalee gutaatii jirtii. Yerro amma tana Mana Marii jaratee mana marii Haro Maya jala batee jirtii. Kanafuu investrooni nanoo birraraa irra dhufudhan waa jaratii jiran.